JANA KATEŘINA KASTNEROVÁ

NOVĚ E-Shop reprodukce SKLADEM


Řazení podle: 

2 600,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

KŘÍDLA LÁSKY, NĚHY A SOUZNĚNÍ - reprodukce s ruční domalbou a 5 ks křišťálů - plátno 50x70cm

SYMBOLICKÝ obraz otevírající obsah slov Láska, Něha a Souznění s vnímáním jedinečnosti každého z nás. Blahodárně působí zejména na oblast srdce /4.čakru/ - cítění, léčení, otevření, já miluji, sjednocení skrze lásku.
LÁSKA léčí a očišťuje, proměňuje a uzdravuje. Jsi LÁSKOU.

Reprodukce s ruční domalbou a 7ks křišťálů - tisk na plátno polygrafickou technikou, velikost plátna 50x70cm.
Příjemnou podmalbu obrazu můžete vytvořit meditační hudbou podporující čakru srdce. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.

2 450,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ XI. - reprodukce s ruční domalbou a vkomponovaným 1ks křišťálu - tisk na plátno 50x70cm

Obraz je SYMBOLEM ochrany, bezpečí, podpory, spolehnutí se, jistoty, zázemí, míru a celistvosti. Blahodárně působí na celý energetický systém, zejména na 7. čakru.

Reprodukce s ruční domalbou stříbrné kontury a bílé akrylové barvy s vkomponovaným 1ks křišťálu. Tisk na plátno velikosti 50x70cm polygrafickou technikou. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace. Příjemnou podmalbu obrazu může vytvořit meditační hudba.

2 400,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

MILUJÍCÍ ANDĚLÉ - reprodukce s ruční domalbou - tisk na plátno velikosti 50x70cm polygrafickou technikou, plátno na rámu

Symbolikou a barevnou kompozicí obraz blahodárně působí zejména na 4.čakru. Souzní, ochraňuje, podporuje a vibruje se slovy MILUJI, LÁSKA.

Reprodukce s ruční domalbou - tisk na plátno polygrafickou technikou, velikost plátna 50x70cm, plátno na rámu. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace.


2 400,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ II. - reprodukce s ruční domalbou - tisk na plátno 50x70cm

Obraz je SYMBOLEM ochrany, bezpečí, podpory, spolehnutí se, jistoty, zázemí, míru a celistvosti. Blahodárně působí na 5. a 6. čakru.

Reprodukce s ruční domalbou - tisk na plátno velikosti 50x70cm polygrafickou technikou, plátno na rámu, součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace.

2 400,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

SLUNEČNÍ OBRAZ II. - reprodukce s ruční domalbou - tisk na plátno 50x70cm

Barevnou kompozicí blahodárně působí na 3.čakru. Energeticky silný obraz navozující představu dálek, nekonečna, neomezených možností, jedinečnosti, nalezení sama sebe v pohlazení sluneční záře. Hudba vycházející z vesmírných tónů je jedna z možností podmalby energetického obrazu.

Reprodukce s ruční domalbou zlaté barvy, tisk na plátno velikosti 50x70cm polygrafickou technikou. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.

1 500,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

PŘÍRODA TVOŘÍ - reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy a 6ks středních a větších křišťálů - tisk na matný papír v bílém rámu 30x40cm

Obraz blahodárně působí zejména na 4.čakru /srdeční/. Je symbolem tvorby, spojení s přírodou, soucítění, porozumění a hluboké radosti ze života. Je symbolem JEDNOTY s PŘÍRODOU neb jsme nedílnou součástí její PODSTATY.

1 300,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

KŘÍDLA LÁSKY, NĚHY A SOUZNĚNÍ - reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy s 5ks větších křišťálů - tisk na matný papír v bílém rámu 30x40cm

SYMBOLICKÝ obraz otevírající obsah slov Láska, Něha a Souznění s vnímáním jedinečnosti každého z nás. Blahodárně působí zejména na oblast srdce /4.čakru/ - cítění, léčení, otevření, já miluji, sjednocení skrze lásku. LÁSKA léčí a očišťuje, proměňuje a uzdravuje. Jsi LÁSKOU.

1 300,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

ANDĚL ZEMSKÝ/ NEBESKÝ III. - reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy a 5ks středně velkých křišťálů - tisk na matný papír v bílém rámu 30x40cm

SYMBOLICKÝ obraz, harmonické spojení zemského a nebeského, souznění, rovnováhy, bezpečí, pevnosti. Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 6. čakru. Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání Bytí, je sídlem všech uvědomovacích procesů, paměti, vůle a dává impulz k projevení se a představivosti. Síla naší představivosti vytváří energii k naplnění PŘÁNÍ. 6. čakra ve spojení s otevřenou 4. čakrou srdce může vysílat léčivé energie. Doplňující podmalbu obrazu můžete vytvořit uvolňující meditační hudbou.
Příjemný komunikační proces probíhá mezi ANDĚL ZEMSKÝ/ NEBESKÝ a NAPLŇUJI SVÁ PŘÁNÍ ..., který je možno též najít v mé Galerii /v originále i reprodukci/.

JEDNODUCHÁ MEDITACE K OBRÁZKŮM
Zastavte se, pohodlně se posaďte /lehněte/ s rovnou páteří. Vzpřímená páteř pomáhá lepšímu proudění energie. Zklidněte svou mysl a vědomě se zaměřte pouze na svůj dech. Zavřete oči a pomalým odpočítáváním sestupnou řadou od 10 do 1 hlubokými nádechy a výdechy postupně ztište své dýchaní. Pociťujete, jak se s každým číslem více a více uvolňujete. Oči mějte stále zavřené. U čísla 1 se slovy „jsem bezpečně ve stavu alfa“ ujistěte, že se nalézáte v meditačním stavu a vaše dýchání je klidné a pomalé.
Poté si představte nádherné zářivé sluneční světlo, které vychází z Vašeho srdce a cele Vás prostupuje, prosvěcuje každé temné zákoutí Vašeho těla, stáváte se zářící bytostí. Světlo Vás harmonicky spojuje s každým a se vším. Cítíte se dobře a příjemně, rozhostila se ve Vás všeobjímající láska, klid a mír, jste připraveni přijmout léčivou a motivační sílu obrazu. Otevřete oči a propojte se s obrázkem tak, že na něj přiložíte ruce nebo si představte zářivý světelný paprsek zelené barvy, který vychází ze středu Vašeho srdce a spojuje Vás s obrazem. Zůstaňte uvolnění a soustředění. Všechno co potřebujete, dostáváte, nepotřebujete úsilí, přesto dosahujete cíle. Tělo dostává impuls k samoléčení a spouští se léčivý proces, který Vás čistí, uzdravuje a projasňuje Vaše myšlenky. Pociťujete, jak se zlepšuje imunita těla, která podporuje uzdravení a Vaše tělo se stává silným a zdravým.
Vnímejte tuto tajemnou chvíli jako dar, jste v bezpečí, na nic nemyslete, pouze nechte plynout Vaše myšlenky a dovolte si prožívat krásný meditační zážitek s léčivým obrazem po dobu, která Vás naplňuje. Oči mějte stále zavřené. Závěrem meditace se opět zhluboka nadechněte a vydechněte. Následně vzestupným počítáním od 1 do 10 meditaci ukončete. U čísla 10 otevřete oči, každým nádechem a výdechem se vracíte zpět, cítíte se příjemně a uvolněně. Harmonické vibrace obrazu vyrovnaly a ozdravily Váš organismus.
Touto meditací se pohlaďte, kdykoliv budete cítit potřebu to udělat. "Tlačením na pilu" nic nedocílíte. A kdy poznáte, že "TO" začalo fungovat? Je to jednoduché, ve chvíli, kdy se budete cítit dobře, budete moci dělat „TO“ co jste NE-MOHLI, dovolíte si „TO“ co jste si NE –DOVOLILI, ................................. . Poděkujte STRACHŮM A OBAVÁM, řekněte jim, že už je nepotřebujete a půjdete SVOU CESTOU, bez jejich "POMOCI". Buďte SÁM/A SEBOU A ZAČNĚTE TVOŘIT, SVOU PŘÍTOMNOST, TÍM I SVOU BUDOUCNOST, VÁŠ VNITŘNÍ SVĚT, VÁŠ ŽIVOT.
S Láskou
Jana Kateřina Kastnerová

1 300,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

SLUNEČNÍ ANDĚL PLODNOSTI - reprodukce s ruční domalbou zlaté barvy a 4ks větších křišťálů - tisk na matný papír v bílém rámu 30x40cm

Symbolický obraz s VELKÝM PODĚKOVÁNÍM. Mé nezměrné DĚKUJI patří všem Ženám, s kterými jsem se měla možnost setkat a otevřeně povídat o jejich niterních pocitech na téma několikaleté bezúspěšné otěhotnění, umělé oplodnění, neplodnost,... neb pro mě byly a jsou velkou inspirací, díky níž vznikl tento obraz se záměrem podpořit velké "Ž" těchto Žen, jejich mamutí Sílu a Odhodlání, Trpělivost s Vůlí, křehké Srdce, prosvětlit bolavá zákoutí duše i těla, OBEJMOUT laskavostí a mírem kdykoliv si budou přát a chtít, být Oporou, Prostorem, Přítomností a Nadějí.

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí na 3. čakru a aktivuje "vstřícné" energie, díky nimž se stáváme součástí neutuchajícího tvůrčího procesu. Je symbolikou Světla, Tepla, Energie, Aktivity a v duchovní rovině také Očištění.

1 300,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

ODVEDENÍ DUŠÍ DO SVĚTLA III. - reprodukce s ruční domalbou stříbrné kontury s 9ks křišťálů - tisk na matný papír velikosti 30x40cm v bílém rámu

SYMBOLICKÝ obraz. Barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 5. čakru - sebevyjádření, já vyjadřuji, nezávislost, éter, který je zprostředkovatelem informací na všech úrovních. Světle modrá 5. čakra přemosťuje naše myšlení s cítěním, naše impulzy a reakce na ně, propojuje obsahy všech čaker s vnějším světem.

Reprodukce s ruční domalbou stříbrné kontury a 9ks větších křišťálů, tisk na matný papír 30x40cm polygrafickou technikou v bílém rámu. Součástí obrazu je jednoduchá meditace. Příjemnou a blahodárnou podmalbou obrazu může být doprovodná meditační hudba souznící s vaším momentálním laděním.

1 200,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

... KŘIŠŤÁLOVÝ ANDĚL - LÁSKA ... - reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy s křišťály, laserový tisk na papír v bílém rámu velikosti 30x40cm a bílou paspartou formát A4

Symbolický obraz otevřených a nekonečných variant, možností, zdrojů a pramenů LÁSKY. ANDĚL je "zástupným" symbolem ochrany, podpory, bezpečí, všude-přítomnosti a kdykoli-jsoucnosti, vždy-tady-a teď s jedno-značným SPOLEHNUTÍM SE. Růžová barva je barvou Srdce, Něhy, Lásky, Náklonnosti a Oddanosti. Je barvou čistých duševních pocitů lásky na vyšší duchovní úrovni. Obraz je blahodárnou podporou zejména 4.čakry /srdce/.
DĚKUJI A ŽEHNÁM LÁSCE. DĚKUJI A ŽEHNÁM ANDĚLŮM S LÁSKOU A POKOROU. DĚKUJI


1 200,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

... ATLANTIDA IV. ... - reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy se 3ks vělkých křišťálů - tisk na matný papír v bílém rámu 30x40cm

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 5.čakru. Je aktivační podporou komunikace v široko-rozměrném spektru. Má charakter pročišťovat a zjasňovat myšlenky. Je symbolem návratu na počátek. Duální vztah k tichu a meditaci.

1 200,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

ROVNOVÁHA - MÍSTO SÍLY - reprodukce s ruční domalbou zlaté kontury a 7ks větších křišťálů - tisk na matný papír velikosti 30x40cm v bílém rámu

SYMBOLICKÝ obraz navozující pocit jistoty, pevného vstoupení na zem a propojení. Uchopení principu prapůvodního, základního. Je zprávou o novém Začátku, Síle prosadit se, Pevnosti Základu a připravenosti působit v harmonii se silami Země a učit se od nich s pokorou a bez-podmínek. Červená barva je barvou jádra naší planety, energie, aktivity a je pramenem vitální síly pro vyšší čakry. Obraz je blahodárnou podporou přirozeného běhu a plynutí života střídající klid a aktivitu. Barevnou kompozicí harmonicky působí zejména na 1., 2. a 3. čakru.

Reprodukce s ruční domalbou zlaté kontury kontury se 7ks větších křišťálů, tisk na matný papír 30x40cm polygrafickou technikou v bílém rámu. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.
Příjemnou a blahodárnou podmalbou obrazu může být doprovodná meditační hudba souznící s vaším momentálním laděním.

1 100,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

... PODĚKOVÁNÍ MILUJÍCÍM ANDĚLŮM ... - reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy a mnoha drobnými křišťálky ve tvaru srdíčka, laserový tisk na papír v bílém rámu velikosti 30x40cm

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 4.čakru, je zdrojem Lásky, Čistoty, Jemnosti, Něhy, Blaženosti,.... Symbol SRDCE.

Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text. Obraz lze podmalovat meditační hudbou, souznící s vašim momentálním laděním.

1 100,-
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

SPLYNUTÍ DUŠÍ VIII. - reprodukce s ruční domalbou zlaté barvy s 6ks menších křišťálků - tisk na matný papír v bílém rámu 30x40cm

Ty a Já, Já a Ty.
Souhra dvou rovnocenných partnerů, nádherných bytostí, každá sama za sebe tvořící jedinečný příběh života, přesto v jednotném respektu, doplnění, podpoře, vzájemné úctě, Lásce a SPLYNUTÍ DVOU DUŠÍ.
Hezký a naplňující vztah je NORMÁLNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBOU.
Každá zkušenost, každý vztah je Naším odrazem, proto, važte si SAMI SEBE, tím i Svého partnera. Netrapte se, do ničeho se nenuťte a ujasněte si, jak se chcete ve svých vztazích cítit. Ten příjemný pocit přijměte a věnujte si odměnu v podobě jemného naladění a tvořivosti , tedy láskyplných vztahů, SPLYNUTÍ DUŠÍ.

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí na 1., 2. a 3.čakru. Je symbolem Láskyplnosti, Vzájemnosti, Partnerského Naladění a všeobecných Vztahů a SPLYNUTÍ.

1 100,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

SPLYNUTÍ DUŠÍ - SVĚTLO - reprodukce s ruční domalbou zlaté barvy s 3ks středních tromlovaných křišťálů - tisk na matný papír v bílém rámu 30x40cm

SYMBOLICKÝ obraz. Barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 1. čakru - hluboké osobní spojení se Zemí, základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry, červená barva prohřívá, dodává energii a vitalitu, 2. čakru - tvořivá rodící síla, oranžová barva dodává radost ze života, optimismus a odvahu, 3. čakru - centrum našeho slunce, osobní síly, žlutá je nejmocnější barvou světla, nese podstatu jasna a vůli se vyvíjet.

710,-
dostupnost: skladem

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ X. - reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy s křišťály, laserový tisk na papír, formát A3, nerámováno

Obraz je SYMBOLEM ochrany, bezpečí, podpory, spolehnutí se, jistoty, zázemí, míru a celistvosti. Blahodárně působí na 5. a 6. čakru.

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ X. reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy, laserový tisk na papír, formát A3, nerámováno. Střed obrazu je dekorován křišťály různých tvarů a velikostí. Obraz je zabalen do celofánové folie s pevnou podložkou a je doplněn souvisejícím textem a jednoduchou meditací. Možno dále rámovat.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

... PODĚKOVÁNÍ MILUJÍCÍM ANDĚLŮM ... - reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy s křišťály, laserový tisk na papír, formát A3, nerámováno

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 4.čakru, je zdrojem Lásky, Čistoty, Jemnosti, Něhy, Blaženosti,.... Symbol SRDCE.

... PODĚKOVÁNÍ MILUJÍCÍM ANDĚLŮM ... - reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy, laserový tisk na papír, formát A3, nerámováno. Střed obrazu - SRDCE dekorováno mnoha drobnými křišťálky. Obraz je zabalen do celofánové folie s pevnou podložkou a je doplněn souvisejícím textem a jednoduchou meditací. Možno dále rámovat.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

HOJNOST - reprodukce - tisk na matný papír formát A3 polygrafickou technikou, v bílém rámu, s ruční domalbou

Obrázek je blahodárnou podporou čaker 1., 2., 3. a 4.

REPRODUKCE - tisk na matný papír formát A3 v bílém rámu polygrafickou technikou. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit doprovodnou meditační hudbou. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

PRO POHÁDKOVÉ SNY... - reprodukce s ruční domalbou - tisk na papír v bílém rámu 30x40cm

Symbolický obraz z Dětské tvorby dětičkám pro příjemno-malebné usínání.
Reprodukce s ruční domalbou - tisk na matný papír v bílém rámu velikosti 30x40cm. Součástí obrazu je jednoduchá meditace.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

JEŘABINKOVÝ - reprodukce s ruční domalbou - tisk na matný papír polygrafickou technikou, formát A3, v bílém rámu

Intuitivní obraz, blahodárně podporuje čakry 1., 2., 3., 4. a 7.

REPRODUKCE s ruční domalbou - tisk na matný papír formát A3 v bílém rámu. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit doprovodnou meditační hudbou. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

1. ČAKRA ... UVOLŇUJI SE ... - reprodukce s ruční domalbou - tisk na matný papír formát A3 polygrafickou technikou, v bílém rámu

Energetický obraz blahodárně působící na 1.čakru, harmonizuje její potenciál. Svou podstatou i barvenou kompozicí podporuje symbol BEZPEČÍ a ROVNOVÁHY. Očišťuje negativní myšlenky mířené k financím, bydlení, kariéře, majetku, fyzickému bezpečí. Všechny tyto myšlenky TRANSFORMUJE do plynoucích, nezatížených a pozitivních tvrzení ... JSEM VŽDY A VŠUDE V BEZPEČÍ A POD OCHRANOU.....VŽDY MÁM A DOSTÁVÁM .......STRACHY A OBAVY MĚNÍM V SÍLU, LÁSKU A DŮVĚRU ........ UVOLŇUJI SE .... VÍM.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

INDIGOVÝ PROSTOR - SVĚTLO - reprodukce s ruční domalbou - tisk na papír v bílém rámu 30x40cm

Zastavte tok myšlenek a vstupte do středu INDIGOVÉ barvy, je prostorem meditace, zdrojem osobní informace, ODPUŠTĚNÍM, příchodem SÁM/A k sobě, úlevou, BEZPEČÍM. Blahodárně působí na celý energetický systém, zejména 6. čakru „vhledu a otevření“.
SYMBOLIKOU je SVĚTLO.

Reprodukce s ruční domalbou stříbrné kontury, tisk na matný papír polygrafickou technikou v bílém rámu 30x40cm. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace. Příjemnou a blahodárnou podmalbou obrazu může být doprovodná meditační hudba souznící s vaším momentálním laděním.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

PŘEJI SI II. - reprodukce s ruční domalbou - tisk na papír 30x40cm v bílém rámu

Intuitivní obraz.
Reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy, tisk polygrafickou technikou na matný papír velikosti 30x40cm v bílém rámu. Součástí obrazu je jednoduchá meditace.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

... ROZKVÉTÁM ... - reprodukce s ruční domalbou - tisk na papír v bílém rámu 30x40cm

Intuitivní obraz.
REPRODUKCE s ruční domalbou - tisk na matný papír 30x40cm v bílém rámu. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit doprovodnou meditační hudbou. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

... NAPLŇUJI SVÁ PŘÁNÍ ... - reprodukce s ruční domalbou zlaté barvy - tisk na matný papír velikosti 30x40cm v bílém rámu

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně podporuje čakry 2. 3. a 4.

Reprodukce s ruční domalbou zlaté kontury, tisk na matný papír 30x40cm polygrafickou technikou v bílém rámu. Součástí obrazu je jednoduchá meditace. Příjemnou a blahodárnou podmalbou obrazu může být doprovodná meditační hudba souznící s vaším momentálním laděním.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

OD ZAČÁTKU II. - reprodukce - tisk na matný papír velikosti 30x40cm v bílém rámu

Tzv. "průvanový" obraz je symbolikou aktivity, pohybu, plynulého spádu, nezatížení, vzdušnosti a změny. Blahodárně působí zejména na 5.čakru /komunikace/. Světle modrá barva otevírá duchovní inspiraci, dává šířku a klid, podporuje komunikaci s vnitřním já, je jako moře, v kterém se zrcadlí čisté nebe. Obraz lze doplnit podmalbou příjemné meditační hudby.

Reprodukce, tisk na matný papír velikosti 30x40cm polygrafickou technikou v bílém rámu. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.
Příjemnou a blahodárnou podmalbou obrazu může být doprovodná meditační hudba souznící s vaším momentálním laděním.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

HARMONIE LASKAVÉ DUŠE III. - reprodukce s ruční domalbou zlaté kontury - tisk na matný papír velikosti 30x40cm v bílém rámu

Zastav tok myšlenek a nech vstoupit do svého srdce čisté bílé světlo. Spoj se se svým nitrem a vědomě požádej o jeho pohlazení laskavou duší a její harmonickou vibrací.
Cítíš se příjemně a uvolněně.
Obklopuje Tě Láska a Bezpečí.
Víš, že tímto okamžikem jsi veden/a ke správným rozhodnutím a k zodpovězení otázek, které v Tvé duši působí nesoulad a disharmonii.
Není třeba úsilí, vše co potřebuješ znát a vědět nalézáš SÁM/A v SOBĚ. Vše je dokonalé. Jsi v bezpečí.
S LÁSKOU A PODĚKOVÁNÍM HARMONII LASKAVÉ DUŠE.
Obraz je blahodárnou podporou čaker 1., 2., 3,. 4.

Reprodukce s ruční domalbou zlaté kontury, tisk na matný papír velikosti 30x40cm polygrafickou technikou v bílém rámu. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.
Příjemnou a blahodárnou podmalbou obrazu může být doprovodná meditační hudba souznící s vaším momentálním laděním.

690,-
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

ROVNOVÁHA - reprodukce s ruční domalbou stříbrné barvy - tisk na matný papír velikosti 30x40cm v bílém rámu

Vím, že vše je tak jak má být.
Jsem v Bezpečí. Neomylně, Bezpodmínečně.
Výchozím bodem každé mé cesty, rozhodnutí, je Láska, jejíž podstatou je rovnovážné pochopení.
Lásku v rovnováze věnuji i přijímám a vytvářím tak harmonický základ fungujícím vztahům a jejich naplnění.
Každá disharmonie mého nitra je jasnou zprávou o vychýlení z rovnováhy a současně krásným důvodem k zamyšlení a návratu k počátku. Každý okamžik je vhodný k nové příležitosti, nikdy není na nic pozdě.
Vím, že není situace, kdy bych se sám/a za sebe nedokázal/a postavit a podpořit pozitivní myšlenkou, která mě zpět uvede do příjemné rovnováhy a dovolí jasně nahlížet na jakoukoliv zkušenost, která se z počátku může zdát neřešitelná.
Děkuji a s Láskou přijímám Láskyplné poselství ROVNOVÁHY a její plnohodnotný a naplňující obsah. ¨

Reprodukce s ruční domalbou stříbrné kontury, tisk na matný papír velikosti 30x40cm polygrafickou technikou v bílém rámu. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.
Příjemnou a blahodárnou podmalbou obrazu může být doprovodná meditační hudba souznící s vaším momentálním laděním.

690,-
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

LÁSKYPLNÍK - reprodukce k ruční domalbou stříbrné barvy - tisk na matný papír velikosti 30x40cm v bílém rámu

Intuitivní obraz.
Reprodukce s ruční domalbou stříbrné kontury, tisk na matný papír velikosti 30x40cm polygrafickou technikou v bílém rámu. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.
Příjemnou a blahodárnou podmalbou obrazu může být doprovodná meditační hudba souznící s vaším momentálním laděním.

TOPlist

aktualizováno: 17.10.2017 16:05:26