JANA KATEŘINA KASTNEROVÁ

E-SHOP - ORIGINÁLY obrazů


Řazení podle: 

0,-
(id:20042)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... SPLYNUTÍ DUŠÍ XXVIII. ... - akryl s křišťály, plátno vyšší rám 60x80cm - OBRAZ NA PŘÁNÍ

Ty a Já, Já a Ty.
Souhra dvou rovnocenných partnerů, nádherných bytostí, každá sama za sebe tvořící jedinečný příběh života, přesto v jednotném respektu, doplnění, podpoře, vzájemné úctě, pokoře, vděčnosti, odpuštění, pravdě, LÁSCE, SPLYNUTÍ DVOU DUŠÍ.
Každý vztah, každá zkušenost je NAŠIM zpětným odrazem, proto, važte si SAMI SEBE, tím i svého PARTNERA. Netrapte se, do ničeho se nenuťte a ujasněte si, CO a JAK CHCETE ve svých vztazích cítit. Ten příjemný pocit přijměte a věnujte si odměnu v podobě jemného naladění, tvořivosti, tedy lásky-plných vztahů, SPLYNUTÍ DUŠÍ.

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí na 4. a 7. čakru. Je symbolem Láskyplnosti, Vzájemnosti, Partnerského Naladění a všeobecných Vztahů a SPLYNUTÍ.

Obraz ... SPLYNUTÍ DUŠÍ ... je pro svou symboliku vyhledáván pro záměr daru svatebního ... neb jako obrazo-tvorné vyjádření souznění a splynutí ...

ORIGINAL, malba na plátno 60x80cm , vyšší rám, technika akryl v doplnění nespočtu drobných křišťálků. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

10 000,-
(id:20041)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

... MANDALA - ENERGIE MUŽ ... - original, plátno 80x80cm, akryl s křišťály

Energie MUŽE je slunnou stranou hory, aktivní silou, světlem, dostředivostí, pohybem, teplem, létem, životem, neklidem, rychlým začátkem, výdechem, barvou odstínů červené, oranžové, žluté, vědomím, přední částí těla, studiem, matematikou, mladostí, zrozením, veselostí, větrem, ohněm, silným hlasem, tvořivou silou. Je neoddělitelnou součástí, polaritou, protikladem Energie ŽENY. Obojí jsou ve vzájemném vztahu, propojenosti jeden k druhému. Protiklad je změnou, pohybem. Vše má nadějnou tendenci neb, co má začátek, má i konec. Bez výšky by nebyla nížina. Před rozedněním je největší tma a bez chladu nepoznáme teplo.

Obraz i text je určen všem Mužům a Ženám, kteří cítí, že vše výše zmíněné nežijí v rovnováze a CHTĚJÍ „TO“ do rovnováhy posunout. Všímejte si, která konkrétní slova ve vás vyvolaly reakci ať už pozitivní či negativní. Jsou to „směrovníci „ kudy a kam se vydat za poznáním sebe sama. Závěrem chci připomenout, že cílem textu ani obrazu není, aby jste se brali příliš vážně, ale obojí může být impulzem k AKTIVITĚ – ENERGII MUŽE.

ORIGINAL, malba/kresba na plátno 80x80cm technikou akryl v doplnění nespočtu drobných křišťálků. Střed mandalky je dekorován květem života stříbrné barvy s křišťály. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

15 000,-
(id:20040)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

... MANDALA - KOMUNIKACE IX. ... - original, plátno 110x110cm, akryl s křišťály

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 5. čakru v oblasti krku, která je podporou komunikace všemi směry, tvůrčího sebevyjádření, otevřenosti, důvěry, poznání, nezávislosti, šíře, inspirace a přístupu k jemnějším úrovním bytí.

Modrá barva může být vhodnou oporou v době přetížení, neklidu a nesoustředěnosti neb zprostředkovává pocit klidu, harmonie, bezpečí, míru, uvolnění, vyrovnanosti a pocitu dálek bez hranic a omezení s vnitřní svobodou.

V obraze je zakomponován i dílek zelené barvy, tudíž je i lásky-plným zdrojem síly pro srdíčko a 4. čakru, kde se nachází. Zelená je zdrojem hojnosti, důvěry, rovnováhy, bujné vegetace, obnovení, uvolnění, pružnosti a svěžesti.

ORIGINAL, malba/ kresba MANDALY, KVĚTU ŽIVOTA bílé barvy na podkladu modrého blankytu, plátno 110x110cm, technika akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků. Součástí obrazu je související text na téma komunikace a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

16 000,-
(id:20039)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

... MANDALA - RADOST III. ... - original, plátno 120x100cm, akryl s křišťály

RADOST z "pouhého" Bytí nádherně zrcadlí způsob našeho Žití a našich záměrů. Záměru Lásky nebo záměru Strachu. Tvoříme-li se Záměrem LÁSKY, pak se vše v nás i kolem nás děje a skládá v tom dobrém neb máme tendenci nacházet ZPŮSOBY jak být ŠŤASTNÍ a RADOSTNÍ. Žijeme-li se Záměrem STRACHU, pak se věci v nás i kolem nás dějí nesouladně, vnímáme všudypřítomnou negativitu a emoce, v kterých se necítíme dobře. Hledáme spoustu DŮVODŮ, proč být NEŠŤASTNÍ a tím i nenacházet způsoby jak BÝT ŠŤASTNÍ A RADOSTNÍ.
Úlevným zjištěním je, že je pouze na nás, zda-li vytvoříme prostor a živnou půdu pro RADOST, tím že život jen pozorujeme, s ničím a nikým nemanipulujeme, jsme otevření přicházení i odcházení, nesnažíme se a necháváme vyplynout, žijeme a necháváme žít, nehodnotíme sebe ani ostatní, nic si nebereme osobně, neočekáváme, nelpíme, nezávisíme, přejeme, toužíme a BDĚLE PŘÍTOMNÍME neb na RADOST a ŠTĚSTÍ nemusíme čekat, ta už jednoduše JE a běží TADY a TEĎ.

RADOST A DOBRÁ NÁLADA rovná se DOBRÁ IMUNITA, DOBRÉ ZDRAVÍ a naopak. Je čas začít „něco“ dělat, jen nezapomeňte na důležitý fakt, že „NIKDY“ NEMŮŽETE ZMĚNIT DRUHÉHO, vždy můžete změnit jen SÁM SEBE a to je PARÁDA.

S RADOSTÍ, LÁSKOU A BEZE STRACHU DO TOHO a minimálně půl je HOTOVO.

Růžová je barvou srdce, něhy, jemnosti, čistých duševních pocitů lásky na vyšší duchovní úrovni. Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 4. čakru.

ORIGINAL, malba/kresba na plátno 120x100cm technikou akryl v doplnění nespočtu drobných křišťálků. Střed mandalky je dekorován plastickým květem bílé barvy. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

7 000,-
(id:20038)
dostupnost: skladem
(kusů na skladě: 1)

... INTUICE, VHLED, VĚDOMÍ, ODVAHA, POCHOPENÍ II. ... - original, plátno 60x80cm, akryl s křišťály

Intuitivní obraz pro vědomé vnímání obsahu slov INTUICE, VHLED, VĚDOMÍ, ODVAHA, POCHOPENÍ s přesahem vizualizace vlastních obrazů, pocitů, postojů k nim a jejich uchopení.

Barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 6. čakru.

ORIGINAL, malba/kresba na plátno 60x80cm technikou akryl se zakomponováním mnoha droboulinkých křišťálků. Součástí obrazu je související text k obrazu a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

0,-
(id:20035)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... MANDALA - KOMUNIKACE VIII. - original, plátno 50x50cm, akryl s křišťály

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 5. čakru v oblasti krku, která je podporou komunikace všemi směry, tvůrčího sebevyjádření, otevřenosti, důvěry, poznání, nezávislosti, šíře, inspirace a přístupu k jemnějším úrovním bytí.

Modrá barva může být vhodnou oporou v době přetížení, neklidu a nesoustředěnosti neb zprostředkovává pocit klidu, harmonie, bezpečí, míru, uvolnění, vyrovnanosti a pocitu dálek bez hranic a omezení s vnitřní svobodou.

V obraze je zakomponován i dílek zelené barvy, tudíž je i lásky-plným zdrojem síly pro srdíčko a 4. čakru, kde se nachází. Zelená je zdrojem hojnosti, důvěry, rovnováhy, bujné vegetace, obnovení, uvolnění, pružnosti a svěžesti.

ORIGINAL, malba/ kresba MANDALY, KVĚTU ŽIVOTA bílé barvy na podkladu nebesky modré barvy, plátno 50x50cm, technika akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit souznící hudbou lahodící s rozpoložením vaší momentální přítomnosti.

0,-
(id:20032)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... SLUNEČNÍ MANDALA VI. ... - original, plátno 50x50cm, akryl s křišťály

SYMBOLICKÝ obraz. SLUNCE je všesmyslovým blahodárníkem, spřízněncem, milovníkem, laskavcem, který hřeje, prosvětluje a objímá. Mandala je kruhem, prostorem nekonečna a ukončení, zázemím a možností, jistotou a změnou. Křišťál čistotou a průzračnou jasnozřivostí. Anděl prostředník kdykolipřítomné Lásky v nezměrných podobách. ... SLUNEČNÍ MANDALA ... je vděčností a poděkováním.

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 3. čakru, místo síly, sluníčko našeho Bytí, které zrcadlí míru světla našeho Žití.

Žlutá je barvou SVĚTLA a vždy v sobě nese podstatu jasna, radosti, tvořivosti a štěstí. Žlutá báječně působí na nervy a podporuje radost ze života. Přeměňuje oblaka deprese, starostí, sklíčenosti a splínu ve sluneční Zář, která rozjasní tvář.

Zlatá barva symbolizuje skutečný střed, univerzální lásku, moudrost a nejvyšší hodnoty, velkorysost, blahobyt a poznání.

ORIGINAL, malba na plátno 50x50cm technikou akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků a kresbou mandaly zlaté barvy se symbolem květu života doplněný křišťály. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

0,-
(id:20031)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... MANDALA - KOMUNIKACE VII. ... - original, plátno 100x100cm, akryl s křišťály

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 5. čakru v oblasti krku, která je podporou komunikace všemi směry, tvůrčího sebevyjádření, otevřenosti, důvěry, poznání, nezávislosti, šíře, inspirace a přístupu k jemnějším úrovním bytí.

Modrá barva může být vhodnou oporou v době přetížení, neklidu a nesoustředěnosti neb zprostředkovává pocit klidu, harmonie, bezpečí, míru, uvolnění, vyrovnanosti a pocitu dálek bez hranic a omezení s vnitřní svobodou.

V obraze je zakomponován i dílek zelené barvy, tudíž je i lásky-plným zdrojem síly pro srdíčko a 4. čakru, kde se nachází. Zelená je zdrojem hojnosti, důvěry, rovnováhy, bujné vegetace, obnovení, uvolnění, pružnosti a svěžesti.

ORIGINAL, malba/ kresba MANDALY, KVĚTU ŽIVOTA bílé barvy na podkladu zeleného tyrkysu, plátno 100x100cm, technika akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků. Součástí a doprovodem obrazu je související text a jednoduchá meditace. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit souznící hudbou lahodící s rozpoložením vaší momentální přítomnosti.

0,-
(id:20030)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... ZLATÁ MANDALA III. - original, plátno 120x120cm, akryl s křišťály

Zlatá barva proměňuje poznání v pochopení, velkorysost, ušlechtilost a blahobyt. Zlatá je barvou skutečného středu. Podporuje zvládnutí nejistot a vše pobíhající na cestě k univerzální moudrosti, lásce, přijetí a pochopení.

Hnědá je barvou země, tepla, útulnosti, laskavé mateřské ochrany, podpory, stability, spolehlivosti, jistoty a blahobytu. Vyjadřuje touhu po jednoduchém, klidném životě spojeném s přírodou. Lidé milující hnědou stojí pevně nohama na zemi a jsou nedílně svázáni s domovem.

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 3. a 4. čakru.

ORIGINAL, malba na plátno 120x120cm technikou akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků a kresbou mandaly zlaté barvy. Součástí obrazu je související text na téma barev ... zlatá, hnědá ... a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

0,-
(id:20029)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

… MANDALA – FIALOVO-RŮŽOVÁ ... - original, akryl, plátno 40x40cm s křišťálky

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 7. čakru, která vede k tříbení poznatků, změně, duševnímu a myšlenkovému osvobození. Fialová barva podporuje přirozenou funkci sleziny, lymfy, zmírňuje migrény, vypadávání vlasů, nervová onemocnění a projasňuje stav mysli.

V obraze je zakomponován i dílek růžové barvy, tudíž je i lásky-plným zdrojem síly pro srdíčko a 4. čakru, kde se nachází. Růžová je barvou srdce, něhy, jemnosti, čistých duševních pocitů lásky na vyšší duchovní úrovni.

ORIGINAL, malba/ kresba MANDALY, symbolu KVĚTU ŽIVOTA stříbrnou barvou na fialovo-růžovém podkladu, plátno 40x40cm, technika akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků. Součástí a doprovodem obrazu je související text a jednoduchá meditace. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit souznící hudbou lahodící s rozpoložením vaší momentální přítomnosti.

0,-
(id:20028)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... MANDALA - JEMNOST, NĚHA II. ... - original, akryl, plátno 40x40cm s křišťálky

Symbolikou, poselstvím, vzkazem obrazu je ZJEMNĚNÍ všeho co cítíte, vnímáte, že je "na sílu", tvrdé, krkolomné, nepoddajné, nehybné, hrubé a prvo-pohledově neměnné. ZJEMNĚTE PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK neb právě ten TVOŘÍ vaši budoucnost. Žijte PŘÍTOMNOSTÍ a udělejte si ji NÁDHERNOU. Můžete začít maličkostí, třeba jen tím, že se USMĚJETE.

Růžová je barvou srdce, něhy, jemnosti, čistých duševních pocitů lásky na vyšší duchovní úrovni. Oranžová barva je symbolem radosti, tvořivosti, aktivity, sebe-důvěry, síly a odvahy zvládnout cokoliv.

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 2., 3. a 4. čakru.

ORIGINAL, malba/ kresba MANDALY zlaté barvy na oranžovo-růžovo-žluto-bílém podkladu, plátno 40x40cm, technika akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků. Součástí a doprovodem obrazu je související text a jednoduchá meditace. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit souznící hudbou lahodící s rozpoložením vaší momentální přítomnosti.

0,-
(id:20027)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

… MANDALA – KOMUNIKACE VI. … - original, akryl, plátno 40x40cm s křišťály

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 5. čakru v oblasti krku, která je podporou komunikace všemi směry, tvůrčího sebevyjádření, otevřenosti, důvěry, poznání, nezávislosti, šíře, inspirace a přístupu k jemnějším úrovním bytí.

Modrá barva může být vhodnou oporou v době přetížení, neklidu a nesoustředěnosti neb zprostředkovává pocit klidu, harmonie, bezpečí, míru, uvolnění, vyrovnanosti a pocitu dálek bez hranic a omezení s vnitřní svobodou.

V obraze je zakomponován i dílek zelené barvy, tudíž je i lásky-plným zdrojem síly pro srdíčko a 4. čakru, kde se nachází. Zelená je zdrojem hojnosti, důvěry, rovnováhy, bujné vegetace, obnovení, uvolnění, pružnosti a svěžesti.

ORIGINAL, malba/ kresba MANDALY, KVĚTU ŽIVOTA bílé barvy na podkladu zeleného tyrkysu, plátno 40x40cm, technika akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků. Součástí a doprovodem obrazu je související text a jednoduchá meditace. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit souznící hudbou lahodící s rozpoložením vaší momentální přítomnosti.

0,-
(id:20026)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... MANDALA - KOMUNIKACE V. ... - obraz na PŘÁNÍ pro Evičku - original, akryl s křišťály, plátno 110x110cm

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 5. čakru v oblasti krku, která je podporou komunikace všemi směry, tvůrčího sebevyjádření, otevřenosti, důvěry, poznání, nezávislosti, šíře, inspirace a přístupu k jemnějším úrovním bytí.

Modrá barva může být vhodnou oporou v době přetížení, neklidu a nesoustředěnosti neb zprostředkovává pocit klidu, harmonie, bezpečí, míru, uvolnění, vyrovnanosti a pocitu dálek bez hranic a omezení s vnitřní svobodou.

V obraze je zakomponován i dílek zelené barvy, tudíž je i lásky-plným zdrojem síly pro srdíčko a 4. čakru, kde se nachází. Zelená je zdrojem hojnosti, důvěry, rovnováhy, bujné vegetace, obnovení, uvolnění, pružnosti a svěžesti.

ORIGINAL, malba/ kresba MANDALY bílé barvy na podkladu zeleného tyrkysu, plátno 110x110cm, technika akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků. Součástí a doprovodem obrazu je související text a jednoduchá meditace. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit souznící hudbou lahodící s rozpoložením vaší momentální přítomnosti.

0,-
(id:20025)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... PROMĚNY ŽIVOTA ... - obraz na přání pro Haničku - original, akryl, plátno 120x100cm s křišťály

Intuitivní obraz.
Barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 4. čakru.

Obraz na PŘÁNÍ je titulkou knihy ... PROMĚNY ŽIVOTA ... autorky Haničky Takácsové.

ORIGINAL, malba/ kresba na plátno 120x100cm technikou akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků, motýlů, kamenů, kreslených květin bílé barvy. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit souznící hudbou lahodící s rozpoložením vaší momentální přítomnosti.

0,-
(id:20022)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... UŽ ZASE SVÍTÍ II. ... - original, kombinovaná technika s křišťály, papír v bílém rámu 30x40cm

Symbolický obraz otevírající možnost nové cesty, začátku, světla, naděje, znovuzrození, propojení s přírodou.

Zelená je zdrojem hojnosti, důvěry, rovnováhy, bujné vegetace, obnovení, uvolnění, pružnosti a svěžesti.
Žlutá je barvou slunce, probouzí radost a chuť žít, symbolizuje přání, je výzvou nových myšlenek a zkušeností.

Barevná kompozice obrazu blahodárně působí zejména na 3. a 4. čakru.

ORIGINAL, malba/ kresba na čtvrtku 30x40cm v bílém rámu kombinovanou technikou s křišťály. Součástí obrazu je výše uvedený text a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

0,-
(id:20020)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... ZLATÝ ANDĚL - HOJNOST ... - originál, akryl s křišťály, plátno 50x70cm

Anděl je bytost symbolizující ochranu, podporu, bezpodmínečnou lásku a bezpečí. Je přítomností, pohlazením, dotykem, laskavým tichem, klidem a obejmutím. Je vším, co v daný okamžik potřebujeme, o co požádáme a jsme schopni přijmout, zvědomit a pochopit. Preventivně připomínám, že VŠE JE V POŘÁDKU a ať se děje cokoliv, je DOKONALÉ.

HOJNOST je dostatek, svěžest, bohatství, absolutno, plnost, štědrost, žena, úroda a zrození.

Zlatá barva symbolizuje skutečný střed, univerzální lásku, moudrost, nejvyšší hodnoty, velkorysost, blahobyt a poznání.

Žlutá je barvou SVĚTLA a vždy v sobě nese podstatu jasna, radosti, tvořivosti a štěstí. Žlutá báječně působí na nervy a podporuje radost ze života. Přeměňuje oblaka deprese, starostí, sklíčenosti a splínu ve sluneční Zář, která rozjasní tvář.

Inspirujte se vším, v čem je vám milo, hezky a laskavo. Jednou z možností je … PŘÍRODA …, BÁJEČNICE TVOŘIVÁ. Čím víc krás objevíte uvnitř sebe i kolem vás, tím víc HOJNOSTI budete schopni přijmout i darovat, to je nevyhnutelné.

ORIGINAL, malba na plátno 50x70cm technikou akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků a kresbou květů bílé barvy. Podmalbu obrazu lze vytvořit tichem bo hudebním doprovodem souznícím s momentální přítomností a naladěním sluchových pohárků posluchače. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace.

0,-
(id:20019)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... MANDALA KOMUNIKACE IV. ... - obraz na přání pro paní Olinku - original, akryl s křišťály, plátno vyšší rám 60x60cm

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 5. čakru v oblasti krku, která je podporou komunikace všemi směry, tvůrčího sebevyjádření, otevřenosti, důvěry, poznání, nezávislosti, šíře, inspirace a přístupu k jemnějším úrovním bytí.

Modrá barva může být vhodnou oporou v době přetížení, neklidu a nesoustředěnosti neb zprostředkovává pocit klidu, harmonie, bezpečí, míru, uvolnění, vyrovnanosti a pocitu dálek bez hranic a omezení s vnitřní svobodou.

ORIGINAL, malba na plátno s vyšším rámem 60x60cm technikou akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků a kresbou mandaly bílé barvy. Podmalbu obrazu lze vytvořit tichem bo hudebním doprovodem souznícím s momentální přítomností a naladěním sluchových pohárků posluchače. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace.

0,-
(id:20018)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... ZLATÁ MANDALA II. ... - original, akryl, plátno 120x120cm s křišťály a kresbou zlaté mandaly

Zlatá barva proměňuje poznání v pochopení, velkorysost, ušlechtilost a blahobyt. Zlatá je barvou skutečného středu. Podporuje zvládnutí nejistot a vše pobíhající na cestě k univerzální moudrosti, lásce, přijetí a pochopení.

Hnědá je barvou země, tepla, útulnosti, laskavé mateřské ochrany, podpory, stability, spolehlivosti, jistoty a blahobytu. Vyjadřuje touhu po jednoduchém, klidném životě spojeném s přírodou. Lidé milující hnědou stojí pevně nohama na zemi a jsou nedílně svázáni s domovem.

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 3. a 4. čakru.

ORIGINAL, malba na plátno 120x120cm technikou akryl se zakomponováním mnoha drobných křišťálků a kresbou mandaly zlaté barvy. Součástí obrazu je související text na téma barev ... zlatá, hnědá ... a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

0,-
(id:20017)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... MANDALA - JEMNOST, NĚHA ... - original, plátno na vyšším rámu 120x100cm, akryl s křišťály

Symbolikou, poselstvím, vzkazem obrazu je ZJEMNĚNÍ všeho co cítíte, vnímáte, že je "na sílu", tvrdé, krkolomné, nepoddajné, nehybné, hrubé a prvo-pohledově neměnné. ZJEMNĚTE PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK neb právě ten TVOŘÍ vaši budoucnost. Žijte PŘÍTOMNOSTÍ a udělejte si ji NÁDHERNOU. Můžete začít maličkostí, třeba jen tím, že se USMĚJETE.

Růžová je barvou srdce, něhy, jemnosti, čistých duševních pocitů lásky na vyšší duchovní úrovni. Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 2., 3. a 4. čakru.

Original, malba/kresba na plátno s vyšším rámem 120x100cm technikou akryl se zakomponováním mnoha drobolinkých křišťálků. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text na téma ... JEMNOST, NĚHA ... . Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit souznící meditační hudbou ladící s vaším uchem a momentální náladou.

0,-
(id:20009)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... ZLATÁ FINANČNÍ HOJNOST ... - original, plátno 40x50cm, akryl s křišťálky

HOJNOST FINANCÍ je energie, kterou si tvoříme a zhmotňujeme svými myšlenkami. O tom, jak o penězích a hojnosti uvažujeme, si určujeme sami. Můžeme ji tvořit s Láskou a v Lásce nebo se Strachem ve Strachu. Jaký je výsledek zjistíte jednoduchou rozvahou. Mějte rádi peníze a oni budou mít rádi vás. Vnímejte je jako rovnocenné partnery, není třeba jim přisuzovat nadpřirozené schopnosti, nadhodnocovat, ani podhodnocovat, zbožňovat, ani nenávidět, přijímejte a vydávejte je s Láskou, ale ne s manipulací. Mít finanční hojnost, nemít nouzi je přirozené. Zbavte se všech negativních myšlenek, které vás od finanční hojnosti odvádějí. Mohou jimi být vina, odmítání, sebedestrukce, nenávist, špatná nálada, stěžování … „ti všichni“ mají společného jmenovatele a tím je STRACH, který místo hojnosti povětšinou přinese jen nedostatek a vše negativní zmíněné s tím spojené. Nedostatek HOJNOSTI jen zrcadlí naše smyšlenky, představy a očekávání. Přestaňte s penězi bojovat. Výsledkem jsou jen dvě unavené strany, které se v boji pouze vzájemně posilují a zdokonalují a hojnost vzdalují. Změnit peníze, aby k vám přistupovali jinak, nelze. Změnit můžete jen své zaběhlé vzorce uvažování o nich, o tom, jak k nim přistupujete. Je pouze na vás, jaké myšlenky váš mozek bude produkovat. Můžete se rozhodnout pro vztah hojnosti a přátelství nebo vztah hojnosti a nepřátelství. Je čas na změnu přístupu k penězům, hojnosti, která má pramen, zdroj, základ, MÍSTO SÍLY v LÁSCE, RADOSTI, svobodě, bdělosti, nezávislosti, probuzení, pozorování svého Života, přítomnosti, všeho, co je bez nálepek a posuzování. Univerzální návod na to jak, kdo a co má fungovat neexistuje, ale věřte, že cokoliv budete dělat rádi, se zápalem, vděčností, zdravou vůlí a Láskou je nevyhnutelné, že bude fungovat, tedy i váš Lásky-Plný přístup k HOJNOSTI a PENĚZŮM. PŘIJÍMEJTE ŽIVOT, HOJNOST, PENÍZE takové jaké jsou, nebraňte se jim a radujte se z nich, má to smysl.

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 3., 4. a 7. čakru.

Zlatá barva proměňuje poznání v pochopení, je velkorysá, podporuje zvládnutí nejistot a vše pobíhající na cestě k univerzální moudrosti.

Original, malba/ kresba na plátno 40x50cm kombinovanou technikou akryl se zakomponováním velkého množství křišťálků. Součástí obrazu je související afirmační text a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

0,-
(id:20008)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... JSI ÚŽASNÁ ... - original, plátno na vyšším rámu 60x60cm, akryl s křišťály

… JSI ÚŽASNÁ, BÁJEČNÁ, KRÁSNÁ, MOUDRÁ, ZDRAVÁ, SILNÁ, HOJNÁ, LÁSKY-PLNÁ, VĚDOMÁ, RADOSTNÁ Žena … VŽDY …, jen někdy na to ZAPOMÍNÁŠ díky mylným představám o sobě samotné, touze po dokonalosti neb povětšinou chceš přesně to, co nemáš, i přesto, že někde vzadu víš, že DOKONALOST není univerzální, ale JEDINEČNÁ. Někdy na to, že … JSI ÚŽASNÁ, TAKOVÁ, JAKÁ JSI … zapomínáš i díky dobrým radám, článkům, časopisům, názorům lidí, kteří to mohou „mít“ úplně jinak než ty, tím, že se necháváš vmanipulovat do něčeho v čem se od prvopočátku necítíš dobře, ale přesvědčíš sama sebe, že to v pořádku JE. … JSI ÚŽASNÁ … v každém okamžiku i etapě života ať je jakákoliv, vše se děje tak, abys šla cestou, která je pro tebe blahodárná a vyhovující neb tvůj Laskavý přístup k životu, Radost, Štěstí, Naplnění a Zdraví se promítne i do tvého okolí. Je naprosto v pořádku, že děláš chyby, jsou výzvou k příležitosti a možnosti je neopakovat, poučit se z nich, vzít si z nich to nejlepší a jít dál. Hlupák není ten, kdo dělá chyby, ale ten, kdo je opakuje. V pořádku je i to, že sama sobě občas vůbec nerozumíš, to, že to přijmeš a uvědomíš si to, je cesta k pochopení a řešení. Jsi sama sebou, v lehkosti, něze, LÁSCE, pokoře, přijetí a ŽENSKOSTI, můžeš tím inspirovat nejen sama sebe i své okolí. Tím, že jsi sama sebou neznamená, že nejsi součástí celku, naopak, jen jej doplňuješ svou originalitou. Kolik lidí, tolik Vesmírů. Nezlobíš se na sebe ani za to, že jsi občas na někoho nepříjemná, nikdy nevíš, jakou lekci tím dáš ostatním neb, kdyby to tak nemělo být, taková situace se nestane. Vědomě se zamýšlíš nad tím, co tě rozlobilo, co v sobě nemáš dořešené a právě proto máš stále tendenci nepřiměřeně reagovat. Ve chvíli, kdy to pochopíš, podobné situace se už nebudou opakovat a z tvého života odejdou. Být ŽENOU je DAR, stejně tak jako je DAR být MUŽEM, jen je třeba pochopit a respektovat „svojskou“ verzi každého z nás. ŽENO KRÁSNÁ, SILNÁ, ZDRAVÁ, MOUDRÁ, LÁSKY-PLNÁ, už konečně UVĚŘ, že … JSI ÚŽASNÁ … ať si o tom myslí kdokoliv, cokoliv. Přijmi svou JEDINEČNOST a nečekej na to až někdy v budoucnu jedinečná budeš díky tomu a tomu, JEDINEČNÁ UŽ JSI TEĎ a je třeba to ŽÍT. Nečekej na POTVRZENÍ od jiných lidí a dej si ho sama. Věř, že ŠŤASTNÝ a SPOKOJENÝ ŽIVOT je OSOBNÍ ROZHODNUTÍ, což je báječná zpráva neb nejsi závislá na potvrzení a přijetí druhých a už víš, ŽE MŮŽEŠ COKOLIV, CO SI DOKÁŽEŠ PŘEDSTAVIT. Vše, co děláš v LÁSCE, je nevyhnutelné, že dopadne dobře. PŘIJMI ZPĚT DO SVÉHO ŽIVOTA TO, CO JSI MĚLA RÁDA, nacházej nové způsoby a řešení, jak odejít z čehokoliv, co ti bere energii a vědomě se obklopuj lidmi a situacemi, které ti energii dávají, neodkládej a nevyhýbej se situacím, které brzdí tvůj rozvoj, jen se k nim správně postav, s ničím nebojuj a přijmi život takový jaký je neb vše co se v něm děje je odzrcadlením toho „jak to máš ty sama“.

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 2., 3. a 4. čakru.

Original, malba/kresba na vyšší plátno 60x60cm technikou akryl se zakomponováním velkého množství drobných křišťálků. Vyšší rám obrazu příjemně působí do prostoru v interiéru. Součástí obrazu je související afirmační text a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

0,-
(id:20006)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... MANDALA - MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ ... - original, plátno 70x70cm, akryl s křišťálky

Intuitivní obraz.
Barevná kompozice obrazu je blahodárnou podporou zejména 2. čakry.

Oranžová barva je symbolem radosti, tvořivosti, aktivity, sebe-důvěry, síly a odvahy zvládnout cokoliv. Měsíček lékařský je univerzální léčivou bylinkou, která z-mír-ňuje „problémy“ se žlučníkem, játry, trávicí soustavou, vysokým krevním tlakem, menstruačními bolestmi. S laskavostí a trpělivostí hojí popraskanou kůži, akné a jizvy.

Original, malba/kresba na plátno 70x70cm technikou akryl se zakomponováním velkého množství drobných křišťálků. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.0,-
(id:20005)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... SPLYNUTÍ DUŠÍ XXVI. ... - original, plátno 40x50cm, akryl s křišťály

Ty a Já, Já a Ty.
Souhra dvou rovnocenných partnerů, nádherných bytostí, každá sama za sebe tvořící jedinečný příběh života, přesto v jednotném respektu, doplnění, podpoře, vzájemné úctě, LÁSCE a SPLYNUTÍ DVOU DUŠÍ.

Hezký a naplňující vztah je NORMÁLNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBOU.
Každá zkušenost, každý vztah je Naším odrazem, proto, važte si SAMI SEBE, tím i Svého partnera. Netrapte se, do ničeho se nenuťte a ujasněte si, jak se chcete ve svých vztazích cítit. Ten příjemný pocit přijměte a věnujte si odměnu v podobě jemného naladění a tvořivosti, tedy láskyplných vztahů, SPLYNUTÍ DUŠÍ.

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí na 1., 2. a 3. čakru. Je symbolem Láskyplnosti, Vzájemnosti, Partnerského Naladění, všeobecných Vztahů a SPLYNUTÍ.

Original, malba na plátno 40x50cm technikou akryl se zakomponováním velkého množství drobných křišťálků. Součástí obrazu je související afirmační text a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

0,-
(id:20003)
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... ZLATÁ MANDALA SLUNCE - RODINA II. ... - original, plátno 100x100cm, akryl s křišťály

Symbolický obraz ... ZLATÁ MANDALA - SLUNCE - RODINA ... je vděčností a poděkováním.

Obraz barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 3. čakru, místo síly, sluníčko našeho Bytí, které zrcadlí míru světla našeho Žití.

Žlutá je barvou SVĚTLA a vždy v sobě nese podstatu jasna, radosti, tvořivosti a štěstí. Žlutá báječně působí na nervy a podporuje radost ze života. Přeměňuje oblaka deprese, starostí, sklíčenosti a splínu ve sluneční Zář, která rozjasní tvář.

Zlatá barva symbolizuje skutečný střed, univerzální lásku, moudrost a nejvyšší hodnoty, velkorysost, blahobyt a poznání.

Original, malba/kresba na plátno s vyšším rámem 100x100cm technikou akryl se zakomponováním velkého množství drobných křišťálků. Součástí obrazu je související afirmační text a jednoduchá meditace. Malebnou podmalbu obrazu lze vytvořit hudbou souznící s vaší přítomností a naladěním sluchových pohárků.

dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

KŘÍDLA LÁSKY 50x70cm

Originál obrazu s autorskou signaturou velikosti 50x70cm malován kombinovanou technikou: akryl, tmel, pastelka, kontura. Barva obrazu sytá růžová/ zlatá, bílá.

Je SYMBOLEM Láskyplnosti, expanze, něžnosti, ............ všeho co doplňuje a podporuje LÁSKU s možnostmi neomezení. Blahodárně působí zejména na 1., 2. a 4.srdeční čakru.

dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

SLUNEČNÍ OBRAZ III.

Barevnou kompozicí blahodárně působí na 3.čakru. Energeticky silný obraz navozující představu dálek, nekonečna, neomezených možností, jedinečnosti, nalezení sama sebe v pohlazení sluneční záře. Hudba vycházející z vesmírných tónů je jedna z možností podmalby energetického obrazu.

ORIGINÁL obrazu velikosti 50x70cm s autorskou signaturou, kombinovaná technika: akryl, tempera, pastelka, kontura. Součástí obrazu je možnost působení včetně jednoduché meditace.

0,-
dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... ANDĚLÉ SLUNCE ... - original plátno 50x70cm s křišťály

SLUNCE je naší nedílnou, laskavou, hřejivou, světelnou, zářivou součástí, spřízněncem, blahodárníkem, podporou, oporou, pro-středníkem přání, tvůrcem úsměvu, ... S pokorou a vděčností můžeš požádat SLUNÍČKO o cokoliv. Barevná kompozice obrazu je blahodárnou podporou zejména 3. čakry - centrum našeho JÁ, osobní síly, sluníčka a východem/východiskem emocí. Je spojnicí s moudrostí a osvícením myšlenek. Tato čakra nás informuje o tom, kolik je v nás světla, jasu, radosti a vnitřního naplnění. Žlutá barva oživuje nervovou činnost, podporuje myšlení a koncentraci, povznáší náladu, vyjasňuje, očišťuje a pomáhá překonávat potíže a duševní problémy. Jsme " ANDĚLÉ SLUNCE" s krásnou možností se kdykoliv a kdekoliv se sluníčkem propojit a požádat o řešení, laskavou přítomnost, nadhled, dosažitelnost naděje, moudrost, radost, pravdu ... S LÁSKOU ANDĚLÉ SLUNCE ...

ORIGINAL, malba na plátno velikosti 50x70cm technikou akryl se zakomponováním mnoha křišťálů různých velikostí. Střed obrazu je tvořen 3 zlatými kruhy vytvářející sluneční záři. Součástí obrazu je jednoduchá meditaci a související text. Příjemnou podmalbu obrazu lze vytvořit souznícím hudebním doprovodem s kterým momentálně ladíte a vibrujete.


dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... ATLANTIDA III. ... - original - plátno 90x110cm

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 5.čakru. Je aktivační podporou komunikace v široko-rozměrném spektru. Má charakter pročišťovat a zjasňovat myšlenky. Je symbolem návratu na počátek. Duální vztah k tichu a meditaci.

Originál, malba na plátno kombinovanou technikou - akryl, pastelka, kontura, křišťál, velikost plátna 90x110cm. Součástí obrazu je jednoduchá meditace a související text.

dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

ODPUŠTĚNÍ II. - ORIGINAL 50x70cm

Nastal ten správný čas, kdy mám možnost ODPUSTIT, CHCI ODPUSTIT a odejít tak ze situací, v kterých mi není příjemně.

ODPUŠTĚNÍ očišťuje, mění TÍHU v LEHKOST, zmírňuje bolest, spouští proces uzdravení, umožňuje jít dál a nevracet se, prosvětluje, je výchozím bodem, prvopočátkem NOVÉHO a PLYNOUCÍHO.

ODPOUŠTÍM VĚDOMNĚ ve svém VĚDOMÍ, je to přirozená cesta k mému POD-VĚDOMÍ, v kterém tak mohu ,,automaticky" měnit své myšlenky na pozitivní.

ODPOUŠTÍM ..........................

ODPOUŠTÍM SÁM/A SOBĚ, ODPOUŠTÍM druhým.

ODPOUŠTÍM svému TĚLU.

ODPOUŠTÍM minulosti a měním přítomnost.

ODPOUŠTÍM křivdám, nepříjemným situacím, v kterých mi nebylo dobře.

ODPOUŠTÍM VŠEMU, co mě přimělo zastavit se a zůstat stát, nejít dál a odpojit se od svého původního záměru, tedy rozvinout svůj jedinečný potenciál a poslání, kterému jsem předurčen/a.

s Láskou ODPOUŠTÍM a uvolňuji tak své myšlenky

Obraz svou kompozicí blahodárně působí na celý energetický systém, zejména pak na 7. čakru. Příjemná podmalba vesmírných tónů meditační hudby je vhodným doplněním a podporou navození příjemné atmosféry při spojení s obrazem.

ORIGINAL obrazu s autorskou signaturou, velikosti 50x70cm, malba na plátno, koncipováno bez rámu /v případě, že se rozhodnete pro rám, pak doporučuji pouze v bílé barvě/. Součástí obrazu je afirmace a jednoduchá meditace.


dostupnost: vyprodáno
(kusů na skladě: 0)

... ATLANTIDA II. ... - original - plátno 110x90cm

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí zejména na 5.čakru. Je aktivační podporou komunikace v široko-rozměrném spektru. Má charakter pročišťovat a zjasňovat myšlenky. Je symbolem návratu na počátek. Duální vztah k tichu a meditaci. Je doplněn symbolem SPIRITUÁLNÍ HARMONIE v Atlantském kruhu DOKONALOSTI.

ORIGINAL - plátno velikosti 110x90cm, malba kombinovanou technikou - akryl, pastel, pastelka, tmel, kontura. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace.

aktualizováno: 08.12.2022 00:29:59