aktualizováno: 22.09.2014 01:02:50

ENERGETICKÉ A TERAPEUTICKÉ OBRAZY Jana Kateřina Kastnerová

Podstata mé tvorby a její možnosti

 

image

 

OBRAZ A SLOVO vnímám jako jednu z báječných ALTERNATIVNÍCH možností TERAPIE /podobně jako meditaci, bylinné čaje, masáže, homeopatii …… /. OBRAZ může být přirozenou cestou k vnitřnímu klidu, nalezení středu, podporou pozitivního pohledu na svět, celkové vitality a životodárnosti.

PODSTATOU mé tvorby je blahodárné spojení OBRAZU A SLOVA, PŘIROZENOST, barevné kompozice vycházející z ČISTÝCH, nemíchaných barev a jednoduchých SYMBOLŮ s výrazným energetickým potenciálem /andělé, spirály, trojúhelníky, kruhy,...../

Vycházím z teoretických i prakticky „sebe-zkušenostně“ ověřených poznatků „nauky o barvách“ a průzkumů současné psychologie /světlo a barvy jsou neoddělitelně spojeny s naším životem, barví, obarvují, zabarvují, dobarvují, odbarvují naši životní sílu a energii, duševní rozpoložení a nálady …… každá barva má svůj specifický charakter, vibraci a nezměrný potenciál působnosti na náš organismus a imunitu - pozitivní i negativní,……. je-li v našich buňkách, myšlenkách přítomno SVĚTLO, pak má ozdravný, hojivý a regenerační účinek, chybí-li, jsme povětšinou v tělesné i duševní indispozici/.

Nedílnou součástí mých obrazů jsou pozitivně motivační TEXTY, jejichž záměrem je rozvinutí a podpora Sebe-Úcty, Vnitřní Síly a Harmonie, Lásky-Plnosti, Osobního Naplnění, Pochopení celistvého JÁ /tělo, duše - kdo jsem, co chci, kam směřuji, jak to uskutečním, ........ /, potlačení strachu a obav, zahájení Sebe-Ozdravného procesu.

Velmi ráda pracuji a během „barevných“ meditací, učím své klienty používat VIZUALIZACI, která je naší úžasnou a přirozenou součástí. Pečlivý důraz kladu i na úvahu o SLOVECH /jejich základu/ a MYŠLENKÁCH neb jejich „nastavení“ má výrazný vliv na naše prožitky a situace, s kterými se v životě setkáváme /opakovaně či jednorázově/.

Závěrem chci "PŘIPOMENOUT" za sebe i pro Vás, že COKOLIV děláte s LÁSKOU, ZÁPALEM A RADOSTÍ je ve své podstatě LÉČIVÉ, proto za jakýmkoliv uzdravením /těla, duše, srdíčka,....../ nehledejte nic nad-přirozeného, neboť LÁSKA JE VŠELÉK, který UZDRAVUJE, OČIŠŤUJE A ODPOUŠTÍ.

 

 

MOŽNOSTI MÉ TVORBY:

VOLNÁ TVORBAORIGINAL, REPRODUKCE  v návrhu autora  /na základě stávajících obrazů z volné tvorby lze na přání namalovat obraz podobný, např.v obměně barev, doplňkem či změnou symbolů,........ /

 

INDIVIDUÁLNÍ TVORBA  - obrazy vznikající na základě povídání s klientem s možností koncipovat obraz pro konkrétní prostor, člověka,.......

 

HARMONIZAČNÍ OBRAZY PRO VEŘEJNÝ PROSTOR - tvorba individuláních soliterních, cyklů obrazů pro přednáškové místnosti, , sakrální prostory, firemní a kancelářské prostory, čekárny, centra osobního a duchovního rozvoje, masáže, rehabilitace, psychoterapeuty, terapeuty, interiérové designéry, architekty.................

 

MEDITACE s obrazovým doprovodem

 

TVORBA PRO DĚTI - obrázky s jednoduchými motivačními texty

 

ILUSTRACE KNIH

 

 

JEDNODUCHÁ MEDITACE K OBRÁZKŮM

Zastavte se, pohodlně se posaďte /lehněte/ s rovnou páteří. Vzpřímená páteř pomáhá lepšímu proudění energie. Zklidněte svou mysl a vědomě se zaměřte pouze na svůj dech. Zavřete oči a pomalým odpočítáváním sestupnou řadou od 10 do 1 hlubokými nádechy a výdechy postupně ztište své dýchaní. Pociťujete, jak se s každým číslem více a více uvolňujete. Oči mějte stále zavřené. U čísla 1 se slovy „jsem bezpečně ve stavu alfa“ ujistěte, že se nalézáte v meditačním stavu a vaše dýchání je klidné a pomalé.

Poté si představte nádherné zářivé sluneční světlo, které vychází z Vašeho srdce a cele Vás prostupuje, prosvěcuje každé temné zákoutí Vašeho těla, stáváte se zářící bytostí. Světlo Vás harmonicky spojuje s každým a se vším. Cítíte se dobře a příjemně, rozhostila se ve Vás všeobjímající láska, klid a mír, jste připraveni přijmout léčivou a motivační sílu obrazu. Otevřete oči a propojte se s obrázkem tak, že na něj přiložíte ruce nebo si představte zářivý světelný paprsek zelené barvy, který vychází ze středu Vašeho srdce a spojuje Vás s obrazem. Zůstaňte uvolnění a soustředění. Všechno co potřebujete, dostáváte, nepotřebujete úsilí, přesto dosahujete cíle. Tělo dostává impuls k samoléčení a spouští se léčivý proces, který Vás čistí, uzdravuje a projasňuje Vaše myšlenky. Pociťujete, jak se zlepšuje imunita těla, která podporuje uzdravení a Vaše tělo se stává silným a zdravým.

Vnímejte tuto tajemnou chvíli jako dar, jste v bezpečí, na nic nemyslete, pouze nechte plynout Vaše myšlenky a dovolte si prožívat krásný meditační zážitek s léčivým obrazem po dobu, která Vás naplňuje. Oči mějte stále zavřené. Závěrem meditace se opět zhluboka nadechněte a vydechněte. Následně vzestupným počítáním od 1 do 10 meditaci ukončete. U čísla 10 otevřete oči, každým nádechem a výdechem se vracíte zpět, cítíte se příjemně a uvolněně. Harmonické vibrace obrazu vyrovnaly a ozdravily Váš organismus.

Touto meditací se pohlaďte, kdykoliv budete cítit potřebu to udělat. "Tlačením na pilu" nic nedocílíte. A kdy poznáte, že "TO" začalo fungovat? Je to jednoduché, ve chvíli, kdy se budete cítit dobře, budete moci dělat „TO“ co jste NE-MOHLI, dovolíte si „TO“ co jste si NE -DOVOLILI, .................................. . Poděkujte STRACHŮM A OBAVÁM, řekněte jim, že už je nepotřebujete a půjdete SVOU CESTOU, bez jejich "POMOCI". Buďte SÁM/A SEBOU A ZAČNĚTE TVOŘIT, SVOU PŘÍTOMNOST, TÍM I SVOU BUDOUCNOST, VÁŠ VNITŘNÍ SVĚT, VÁŠ ŽIVOT.

 

S Láskou

Jana Kateřina Kastnerová

 

 

 
 
TOPlist